Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

In januari 2022 heeft Vedined de Verklaring MVO in ontvangst genomen.

In 2020 heeft  Vedined een strategische keuze gemaakt om te kijken of Vedined waarde toe zou kunnen voegen aan de maatschappij, op economisch, ecologisch en sociaal gebied.

Vedined heeft hierbij een traject afgelegd, waarbij eind december 2021 een audit werd uitgevoerd door Bureau Van Houten, met als prachtig resultaat:

Het verkrijgen van de MVO verklaring!  

 

Wat was de aanleiding om stappen te nemen om een MVO verklaring te krijgen?

Vanuit onderzoeken blijkt:

“Bijna de helft van de Nederlanders (46%) geeft aan dat duurzaamheid een belangrijke rol speelt bij de aanschaf van producten en/of diensten.

Daarnaast is de Nederlandse consument steeds vaker bereid meer te betalen voor duurzame producten.”.

 

Hier liggen dus kansen. Vedined ziet voor zichzelf een rol hierin, enerzijds vanuit deze kansen en anderzijds – en niet minder belangrijk - vanuit zijn maatschappelijke rol als onderdeel van de productketen.

MVO is een breed begrip en omvat veel aspecten. Waarde creëren op economisch (profit), ecologisch (planet) en sociaal (people) gebied. MVO is een proces en géén eindbestemming.

De doelen die worden nagestreefd veranderen in de tijd en met elke bedrijfsbeslissing.